Kapcsolat

Emerico lakóautói

Cím: Spanyolország, Alicante, Elche
Telefon:
+34-661-494-947
+36-70-63-66-513
+36-20-265-12-54
E-mail: info@caravanespana.es
Szabó Imre

Szabó Imre

Adószám (NIE): X5909944W

 


 

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Facebook:

Autocaravanas en España - Lakóautóval Spanyolországban

https://www.facebook.com/groups/2563410110339762/

 

Whatsup: 

+34 661 494 947

+36 70 63 66 513

+36 20 265 12 54

 Bérlési feltételek


Bérléshez szükséges okmányok:

  • Kettő évnél régebbi jogosítvány
  • Személyi igazolvány vagy útlevél
  • Lakcímkártya

Cég esetén:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • a cég jegyzésére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya
  • a cég jegyzésére jogosult személy(ek) személyi igazolványa vagy útlevele  és lakcímkártyája kettő évnél régebbi jogosítványa
  • lakóautót vezető személy igazolványa, lakcímkártyája és jogosítványa


A gépkocsik átvétele és leadása előzetesen egyeztetett helyszínen minden nap 09:00 – 21:00 óra között lehetséges. Ezen időpontokon kívül a gépkocsik átadása, átvétele kizárólag következő napon történhet, a bérleti díj pótdíjjal való kiegészítésével, mely egy előre egyeztetett időpontban lehetséges 50 EUR felár ellenében.

A bérleti díjak az alábbi formában értendők: Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 9 órától, az autót vissza kell hozni az utolsó bérlési napon 21 óráig. A gépkocsi leadásnál késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra.

A bérelt időszakra vonatkozó biztosítási díj minden esetben a BÉRLŐt terheli, és a bérlés megkezdésekor irodánkban megkötjük.


A bérleti díj, a kaució összege, és a bérelt időszakra vonatkozó biztosítási díj minden esetben előre fizetendő.

A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy vezetheti.

A gépkocsik minden esetben tele üzemanyagtartállyal kerülnek átadásra, és tele üzemanyag tartállyal vesszük vissza.

A LAKÓAUTÓBAN DOHÁNYOZNI TILOS, ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A KAUCIÓ TELJES ELVESZTÉSÉT JELENTI!

Gépkocsi bérlésnél várható késés esetén lehetőséghez mérten, KÉRJÜK TELEFONON JELEZNI! Továbbá azonnal kérjük jelezni a gépkocsival kapcsolatos mindenféle meghibásodást, sérülést, mert az esetleges javítás térítése, kizárólag ez esetben lehetséges.

 A gépkocsi bérlésekor fizetett kaució a bérlés során keletkezett biztosítási önrész alatti káreseményenként, vagy a biztosító által nem térített, rongálások, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk rendezésére szolgál.

 A bérlő köteles a gépjármű eltulajdonítása, vagy „totálkár” esetén a biztosító által, a kártérítési összegből levont, kaució mértékét meghaladó összeg megfizetésére.

 Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű mindennemű biztosítása kizárólag Európa területére korlátozott. Az Európán kívüli országokban történt káreseményekért, műszaki meghibásodásokért, valamint ezekből adódóan keletkezett szállítások költsége teljes mértékben a bérlőt terheli.

 A gépjármű Európán kívüli használata kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 A gépkocsi CASCO biztosítása nem terjed ki a gépkocsi esetleges feltörése esetén keletkezett károkra, a gépkocsikban hagyott értékekre. A gépkocsi feltöréséből adódóan keletkezett rongálás kára, a kaució mértékéig a bérlőt terheli.

A gépkocsi nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a bérlő a kaució összegén felül is köteles megtéríteni. A gépkocsi eltűnése esetén a kaució szintén a biztosítási önrész fedezetéül szolgál.

 

 A GÉPKOCSIT A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐEN HASZNÁLNI TILOS!

A gépkocsiban a bérlet során bekövetkező esetleges károk kijavításáig, vagy a biztosító kárrendezésig a kaució összege a bérbeadónál marad. A gépkocsik javítása, különös tekintettel a lakóautóra, kizárólag gyári alkatrészekkel, a gyártó által meghatározott technológia szerint történhet. A műanyag elemeknél nem elfogadható javítás a ragasztás, a felépítmény panel (tető, oldal) legkisebb sérülése is, a kaució teljes elveszését vonja maga után. A szélvédő kavics okozta sérülése esetén 30 EUR javítási költség, gumiabroncs „defekt” sérülése esetén 30 EUR fizetendő abban az esetben, ha a sérülés a futófelületen keletkezett. A gumiabroncs oldalfalának sérülése esetén, vagy a guminyomás csökkenése (defekt) utáni használat következtében megrongálódott abroncs esetén, a gumiabroncs teljes ára fizetendő csökkentve az abroncs elhasználódásának mértékével. A gumiabroncs teljes megsemmisülése esetén, a gumiabroncs teljes ára megtérítendő.

Amennyiben a gépkocsi meghibásodik, javíttatása minden esetben kizárólag a bérbeadó tudtával, előzetes jóváhagyásával történhet.

Előre foglalt gépkocsi esetében, amennyiben a jelzett bérleti idő lejárta előtt leadja a bérlő a gépkocsit, az előre fizetett bérleti díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A javítás során cserélt alkatrészeket kivétel nélkül, minden esetben a bérbeadónak át kell adni. A javítás költsége, kizárólag fent leírtak teljesítése esetén lehetséges. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, amennyiben az bérlő hibájából következett be, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén, a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással, bérbeadót felelősség nem terheli (vis major).

A gépkocsi bérleti időtartama, a gépkocsi átvételétől, a gépkocsi telephelyre történő visszaérkezéséig -függetlenül annak használatától- tart.

Bérlő kötelezettségei:

Bérlő köteles a gépkocsit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, a parkolásoknál körültekintően lezárva tartani.

A gépkocsi kulcsát, valamint a forgalmi engedélyét magánál tartani, ezek meglétéért teljes körű felelősséggel tartozik.

 A gépkocsi esetleges eltűnése esetén, amennyiben a bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyével, valamint kulcsaival nem rendelkezik, úgy a keletkezett kárt köteles megtéríteni a bérbeadó részére.

A gépkocsi sérülése, esetleges eltűnése esetén haladéktalanul köteles a bérbeadót értesíteni, valamint a hatóságoknál eljárni.

Az autóban elhelyezett tárgyakért a bérlő felel. Az autó listázott berendezési tárgyait bérbeadó és bérlő közösen számbaveszi átvételkor.

Az autót a Bérbeadó minden esetben tiszta ágyneművel adja át Bérlő részére, ha igényli a Bérlő.
Bérlő használati útmutatót minden autóban talál.

Az utazás meghiúsulása esetén a Bérbeadót felelősség nem terheli.

Ezen bérleti feltételek gyűjteménye, a bérleti szerződés részét képezi.

A bérlettel kapcsolatos bárminemű vitás esetek rendezésére felek az Alicantei illetékes hivatal határozatát ismerik el.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Vissza az előző oldalra!
Emerico lakóautói - MagyarEmerico lakóautói - EnglishEmerico lakóautói - español